Książka „Wszystko jest, tylko ludzi nie ma..."

 

Staraniem Stowarzyszenia „Odnowa Wsi Biedrzychowice” oraz Muzeum Ziemi Prudnickiej została wydana książka pt. „Wszystko jest, tylko ludzi nie ma. Przesiedlenia w latach 1945-1947 we wspomnieniach mieszkańców Ziemi Prudnickiej”.

Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz w recenzji wydawniczej w następujących słowach oddaje ideę przygotowanej publikacji:

„Przekazane ustnie, a następnie spisane relacje oraz napisane wspomnienia ukazują historię przesiedleńców  —  zarówno z ziemi utraconej, jak i nowej małej ojczyzny, w której przyszło im żyć. Przywołują pamięć o tych, którzy stracili życie, pokazują, w jaki sposób ich podobne doświadczenia życiowe wpłynęły na kształtowanie współczesnego krajobrazu kulturowego powiatu prudnickiego.

Zamieszczone w opracowaniu relacje są cennym materiałem poznawczym. Przedstawione w nich wydarzenia są opowiadane z perspektywy dziecka, widziane oczyma dziecka, niektóre znane im z opowiadań najbliższych. Być może niektóre z nich mogą zawierać pewien rodzaj subiektywizmu, czy też może zniekształceń pewnych faktów przez emocjonalne podejście do opowiadanych zdarzeń, to jednak (po skonfrontowaniu z materiałami źródłami, czy też literaturą wspomnieniową bądź naukową), stanowią cenne źródło wiedzy historycznej  i społecznej.

Patrząc ze współczesnej perspektywy na słowa zawarte w relacjach zamieszczonych w opracowaniu, uświadamiamy sobie, że ludzkie cierpienia, doświadczane przez okrucieństwo wojny, dotykały wszystkich, nie tylko ludność państwa walczącego z agresorem, lecz także ludność państwa, które wojnę wywołało. Wojna jest tragedią nie tyko jednego narodu, lecz wielu. Cierpienia nie da się wartościować. Wspólne doświadczenia zbliżały ludzi, którzy potrafili sobie pomagać, żyć w zgodzie, cieszyć się pokojem i dbać o niego jak o własne życie. Opowiedziane historie uczą pokory i szacunku wobec ludzkich doświadczeń.”

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profili społecznościowych, na których opublikujemy szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu promocji książki. Publikację będzie można otrzymać nieodpłatnie.

Książka została wydana w ramach zadania publicznego „Wspomnienia. Ziemia Prudnicka w latach 1945-1947”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Obraz:

Publikacja: Piątek, 31 grudnia 2021r. godz.:11:40.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności