Godziny otwarcia

Organizacja zwiedzania:

 1. Od dnia 6.07.2021 r. udostępniony zostaje budynek Arsenału. Centrum Tradycji Tkackich i Wieża Woka nie będą udostępniane do odwołania.
 2. Zwiedzanie ekspozycji Arsenału i CTT może odbywać się jedynie z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, określonych w niniejszej instrukcji.
 3. Zwiedzanie ekspozycji w Arsenale jest możliwe od wtorku do piątku w godzinach 9:00-15:00, każdorazowo o pełnych godzinach zegarowych, natomiast w CTT w godzinach 9:30-14:30 co godzinę, z tym że zwiedzanie CTT rozpoczyna się w godzinach połowicznych.
 4. Wprowadza się – ze względu na niedostępność większości ekspozycji, wynikającą z realizacji projektu – bezpłatne zwiedzanie CTT.
 5. Wprowadza się udostępnienie Arsenału w soboty wg ustalonego zwyczajowo harmonogramu.
 6. Arsenał jednorazowo może zwiedzać maksymalnie 15 osób. Osoby te powinny mieć zakryte usta i nos maseczkami ochronnymi oraz zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem zwiedzania. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk zostanie udostępniony zwiedzającym przy wejściu do budynku muzeum.
 7. CTT jednorazowo może zwiedzać maksymalnie 15 osób. Osoby te powinny mieć zakryte usta i nos maseczkami ochronnymi oraz zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem zwiedzania. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk zostanie udostępniony zwiedzającym przy wejściu do budynku muzeum.
 8. Osoby kaszlące, kichające, których stan zdrowia może budzić uzasadnione obawy, co do zarażenia koronawirusem, nie będą obsługiwane. Pracownik obsługi, po dokonaniu oceny i wystąpieniu uzasadnionych obaw co do stanu zdrowia takich osób, może odmówić obsługi zwiedzającego (zwiedzających).
 9. Wprowadza się edukacyjne formy zbiorowe działalności realizowane w muzeum: lekcje muzealne i warsztaty oraz oprowadzanie po mieście, wg limitów określonych w Rozporządzeniu, z tym że: warsztaty – limit 8 osób, lekcja muzealna – limit 8 osób (w jednej sali warsztatowej), oprowadzanie po mieście – limit 35 osób.
 10. Wprowadza się ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez muzeum (wernisaże, wykłady, prelekcje itp.) zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami – 1 osoba / 15 mkw. Wydarzenia, o których mowa wyżej będą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
 11. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie reguł są pracownicy udostępniający ekspozycję.
 12. W przypadku niedostosowania się zwiedzających do zaleceń pracowników obsługi, pracownik ma obowiązek odmówić oprowadzenia i powiadomić niezwłocznie o tym fakcie dyrektora muzeum.

 

Arsenał, ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku

 • od wtorku do piątku, wejścia na ekspozycje: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • wszystkie soboty lipca, sierpnia i września 2021 r., wejścia na ekspozycje: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • październik 2021: druga i czwarta sobota miesiąca, wejścia na ekspozycje: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • listopad i grudzień 2021 oraz styczeń 2022 r. - w soboty i niedziele obiekty muzeum nie bedą udostępniane.
 • 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) - obiekty muzeum nie bedą udostępniane.
 • 31 grudnia 2021 r. (piątek) - obiekty muzeum bedą udostępniane do godz. 13:00

Centrum Tradycji Tkackich, ul. Królowej Jadwigi 23 w Prudniku

 • od wtorku do piątku, wejścia na ekspozycje: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • w czwartą sobotę miesiąca , wejścia na ekspozycje: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Wieża Woka, Plac Zamkowy w Prudniku

 • Zwiedzanie obiektu w okresie od 1. maja do 30. września
  • w soboty niedziele i święta 12:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku 12:00 – 16:00

W pozostałych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: +48 77 406 80 60.

 

Ostatni zwiedzający przyjmowani są godzinę przed zamknięciem muzeum.

 

Obraz: