Wydawnictwa własne

Wydawnictwa

Obraz:

Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej

Najstarsze zdanie w języku polskim, zapisane w „Księdze Henrykowskiej” (1270 r.) brzmi: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai, wypowiedziane przez czeskiego rycerza Boguchwała do żony Polki (Ślązaczki), a zapisane po łacinie przez niemieckiego mnicha jest kwintesencją zmian w strukturze ludności na Śląsku, jaka dokonała się na przestrzeni siedemdziesięciu lat XIII wieku i jaka towarzyszy nam nieprzerwanie w dziejach śląskiej ziemi.

Książka przybliża nam niematerialne dziedzictwo  Ziemi Prudnickiej zawarte w zwyczajach i obrzędach ludowych różnych grup społeczno-kulturowych, tworzących jej obecne etnicum. Zebrane tradycje przedstawione są z perspektywy ludności autochtonicznej śląskiej i niemieckiej, przesiedleńców z Kresów Wschodnich jak i ludności osiadłej z powiatu myślenickiego. Jest to podejście nowatorskie, gdyż w literaturze przedmiotu próżno szukać takowego ujęcia tematu.

Publikacja tworzy ponadto piękne i potrzebne dopełnienie wystawy przygotowanej przez Muzeum Ziemi Prudnickiej pt. Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej i jest kontynuacją narracji historycznej, stając się zarazem bardzo nowatorskim, interdyscyplinarnym studium z zakresu wielokulturowości tego skrawka Górnego Śląska, jakim jest Ziemia Prudnicka.

W publikacji:

 • Wielokulturowość Górnego Śląska –  geneza i źródła różnorodności kulturowej Ziemi Prudnickiej.
 • Zwyczaje, tradycje i obrzędy ludności śląskiej  na przełomie XIX i XX wieku w Biedrzychowicach.
 • Zwyczaje weselne na Ziemi  Głogóweckiej wczoraj i dziś.
 • Zwyczaje i obrzędy  zachowane w pamięci Kresowian przybyłych na Ziemię Prudnicką.
 • Zwyczaje i obrzędy doroczne ludności myślenickiej

Współpraca:

 • Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach
 • Muzeum Wiejskie „Farska Stodoła”  w Biedrzychowicach
 • Historische Kommission für den Kreis Neustadt O/S
 • Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży.

 

Obraz:

Prudnik w średniowieczu. Studia nad początkami miasta

Z recenzji dr. Bogdana Klocha
    Niniejsza książka stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej, która miała miejsce w Prudniku późną jesienią 2015 r. Okazją do tak szacownego spotkania świata nauki były obchody 760. rocznicy początków miasta. W konferencji wzięli udział specjaliści kilku dziedzin – archeologii, mediewistyki, nauk podstawowych historii, muzealnictwa oraz archiwiści. Zebrani mogli się również zapoznać z badaniami naukowców z Republiki Czeskiej.
    Po półrocznych pracach nadszedł czas na wydanie materiałów pokonferencyjnych. Dziesięć tekstów przekazanych do druku, poświęconych  tematyce wokół lokacji i początków istnienia miasta Prudnika, jego zamku oraz związków z ówczesnymi strukturami władzy, jak również spuścizną materialną (archiwalną i muzealną) tej epoki, to duże osiągnięcie. Generalnie tematykę wydawnictwa można podzielić na bloki, w których  podjęto problematykę genezy, rozwoju miasta i jego roli w najdawniejszych jego dziejach.
    Należy podkreślić, że zestaw autorów, jak i tematyki, prezentuje wysoki poziom merytoryczny, ale także, co w tym momencie ma dużą wagę, jest przystępny językowo, nawet dla odbiorcy nieprzygotowanego do odbioru tego typu naukowych zbiorowych wydawnictw pokonferencyjnych.

Spis treści

 • Antoni Barciak – Pogranicze śląsko-czesko-morawskie w drugiej połowie XIII wieku jako teren kolonizacji.
 • Idzi Panic – Początki osadnictwa na Ziemi Prudnickiej we wczesnym średniowieczu.
 • Małgorzata Chorowska, Edward Drużyłowski – Zamek w Prudniku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z 2010 r.
 • Wojciech Dominiak – Początki Prudnika a najstarsze średniowieczne zabytki w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej.
 • Marek L. Wójcik – Prudnik we władaniu panów z Szybowic.
 • Martin Čapský, Jakub Mamula - Jan Lucemburský a oddělení Prudnicka od opavského knížectví.
 • Norbert Mika - Prudnik w obliczu zagrożenia i najazdów husyckich.
 • Anna Grabowska - Zainteresowanie książąt opolskich Prudnikiem.
 • Maria Osika - Dokumenty i akta do dziejów Prudnika zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu.
 • Roman Stelmach - Średniowieczne dokumenty i nowożytne akta do dziejów miasta Prudnika zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 r. pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki".

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży.

 

Obraz:

Prymas Stefan Wyszyński – więzień Prudnika (6 X 1954 – 29 X 1955 )

Z recenzji Ks. Prof. zw. dra hab. Józefa Swastka:

W ramach Prudnickiego Roku Prymasowskiego zorganizowano w Prudniku ogólnopolską konferencję naukową poświęconą (…) kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który należy do najwybitniejszych prymasów Polski. Jego życie oraz działalność doczekały się znakomitych opracowań profesjonalistów.

W 1945 r. klasztor Franciszkanów w Prudniku-Lesie został doszczętnie splądrowany przez Armię Czerwoną. Administrator apostolski Śląska Opolskiego ks. infułat Bolesław Kominek odradzał (…) jego odbudowy i przystosowania do życia zakonnego. Franciszkanie zdecydowali się na odbudowę klasztoru (…); musieli go jednak opuścić w 1954 r. w związku z zaplanowanym przez władze państwowe internowaniem prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który w nim przebywał w dniach od 6 X 1954 do 29 X 1955 roku. Franciszkanie powrócili do klasztoru dopiero 31 XII 1956 roku.
 
Kościół w Polsce w okresie internowania prymasa Polski był w bardzo trudnym położeniu. Wskazówki władz państwowych dla służby bezpieczeństwa (…) zalecały rozbudowę siatki agenturalnej polskiego duchowieństwa. W publikacji ukazano zabiegi władz polskich w dziedzinie ateizacji polskiego społeczeństwa w świetle wytycznych władz (…) oraz sprzeciw polskiego społeczeństwa (…) z prymasem na czele. Ukazano także duchową sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego jako człowieka niezłomnego o wysokiej kulturze duchowej.

 

Obraz:

Prudnicka fabryka tekstylna na panoramach z przełomu XIX i XX wieku

Autorami panoram prudnickiej fabryki tekstylnej są: Jakob Weeser-Krell i jego syn Ferdinand. Jakob Weeser-Krell (1843-1903) – malarz i inżynier. W 1875 roku otworzył w Trewirze pracownię plastyczną, specjalizującą się w wykonywaniu panoram z lotu ptaka, przeniesioną w 1891 roku do Schloss Haus w Austrii. Ferdinand Weeser-Krell (1883-1957)

 

Obraz:

Drzwi jako symbol przejścia

Edycja z cyklu DOPEŁNIENIE – SŁOWO, OBRAZ, DŹWIĘK . Poezja opolskich poetów w połączeniu z fotografiami prudnickich drzwi i bram. Od wieków uważano, że przez otwarte drzwi wnika do wnętrza dobroczynna i odżywcza lub niekorzystna, zła energia – w tradycji budownictwa umieszczano więc na drzwiach liczne symbole przyciągające zdrowie i (...)

 

 

 

Obraz:

Max Pinkus

Książka oddawana niniejszym w ręce czytelników jest biografią jednego z przedstawicieli zasłużonego dla Prudnika rodu Pinkusów - Maxa (1957 - 1934). Chociaż Max Pinkus jest centralną postacią naszego opracowania, to jednak jego losy są przedstawione w ścisłym związku z historią, życiem i dokonaniami reszty rodziny. W ten sposób prezentowana (...)

 

 

 

Obraz:

Historia miasta Prudnik na Górnym Śląsku

Ksiądz katolicki i historyk Augustin Weltzel słusznie uważany jest za ojca górnośląskiej historiografii. Jest autorem wielu obszernych kronik miast Górnego Śląska. Ponadto opublikował wiele artykułów na temat historii lokalnej regionu. Jego prace mają obecnie charakter źródłowy, gdyż używane przez niego dokumenty niejednokrotnie uległy (...)

 

 

 

Obraz:

Konserwator, twórca, dzieło

Zeszyt zawiera streszczenie referatów wygłoszonych w trakcie sesji poświęconej ochronie dóbr kultury p.t. „KONSERWATOR, TWÓRCA, DZIEŁO” Spis treści: Mazurek Maciej – „Zabytki ruchome województwa opolskiego w zakresie działania Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Opolu (1996-2002) Owczarek Jacek – „O zabytkach województwa (...)

 

 

 

Obraz:

Za cieniem pogańskiej wieży

W obecnej edycji cyklu DOPEŁNIENIE – SŁOWO, OBRAZ, DŹWIĘK realizowanego już po raz trzeci przez Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, jako obrazy proponujemy nastrojowe fotografie Łużyc oraz Prudnika i jego okolic. Autorem gościnnej wystawy jest Jurij Helgest.(...) Swoje prace prezentował na wielu wystawach, ostatnio w galerii Klasztoru Minorytów (...)

 

 

 

Obraz:

Edward Syty malarstwo – folder

Folder ukazuje prace Edwarda Sytego (ur. 26 sierpnia 1960 roku w Tarnogrodzie) - artysty malarza i rysownika, wykładowcy akademickiego. Edward Syty brał udział w ponad czterdziestu wystawach w kraju i za granicą. Jego prace były wielokrotnie nagradzane. Był także stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 

 

 

Wydawnictwa, w których muzeum brało współudział

Obraz:

Prudnik na dawnej pocztówce

Książka "Prudnik na dawnej pocztówce" ukazuje chwile, które dawno minęły i nie pozwala na to, aby wspomnienia o naszym mieście, o jego świetności zatarły się w pamięci. Warto odnowić wspomnienia, przywołać czarujące miasto sprzed lat. Przedstawiony widok miasta to już historia. Od tamtych lat wiele się w Prudniku zmieniło. Nasze miasto (...)

 

 

Obraz:

Prudnik lat minionych

Przed trzema laty ukazała się świetna książka pt. „ Prudnik na dawnej pocztówce”, oparta na rzadkiej kolekcji widokówek tego miasta stworzonej przez prudniczanina Piotra Kulczyka. Wydawało się wówczas, że temat ten został wyczerpany (…). Ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych dziejami Prudnika okazało się, że temat ten jest daleki (...)