Wycieczki

Prudnik – oferta dla zwiedzających

Śladami tkackich tradycji

Centrum Tradycji Tkackich – Rynek (dom Samuela Fränkla) – Dom Cechu Tkaczy – Willa Hermana Fränkla – park miejski – łaźnia miejska – Willa Alberta Fränkla – szpital miejski – Willa Josefa Pinkusa i Emanuela Fränkla – Willa Ernsta Fränkla i Maxa Pinkusa – Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex” – cmentarz żydowski.

Długość przejścia pieszego: 4,00 km

Cena usługi: 100,00 zł (CTT – bilet grupowy) + 150,00 zł (przewodnik) = 250,00 zł

Obraz:

Śladami obiektów sakralnych

Muzeum Ziemi Prudnickiej – ulica Jana III Sobieskiego (obrazy maryjne) – Rynek (kolumna maryjna, figura św. Jana Nepomucena) – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła – nieistniejący kościół ewangelicki pw. Chrystusa Króla – nieistniejący kościół oo. Kapucynów – nieistniejąca synagoga – kościół oo. Bonifratrów pw. śś. Piotra i Pawła + Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie.

Długość przejścia pieszego (bez Sanktuarium św. Józefa): 2,00 km

Cena usługi: 100,00 zł (Arsenał – bilet grupowy) + 150,00 zł (przewodnik) = 250,00 zł

Obraz:

Śladami przeszłości

Muzeum Ziemi Prudnickiej – Wieża Woka – ulica Zamkowa – Rynek – Dom Cechu Tkaczy – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła – Willa Hermana Fränkla – kościół oo. Bonifratrów pw. śś. Piotra i Pawła – ulica Jana III Sobieskiego – Wieża Bramy Dolnej.

Długość przejścia pieszego: 3,00 km

Cena usługi: 150,00 zł (MZP i WW – bilety grupowe) + 150,00 zł (przewodnik) = 300,00 zł

Zakładany czas zwiedzania:

  • Muzeum Ziemi Prudnickiej/Centrum Tradycji Tkackich = 1,00 h
  • Zwiedzanie miasta = 3,00 h
  • Całość = 4,00 h
  • Koszt godziny zwiedzania miasta z przewodnikiem = 50,00 zł

Obraz:

Oferujemy także warsztaty tematyczne i indywidualny program zwiedzania.