Ceny biletów

Rodzaj biletu Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet grupowy Uwagi
Arsenał (typ: A) 4 zł 2 zł 40 zł + 35 zł* bilet grupowy od 20 – 35 osób
Centrum Tradycji Tkackich (typ: B) 4 zł 2 zł 40 zł + 35 zł* bilet grupowy od 20 – 35 osób
Wieża Woka (typ: C) 3 zł 2 zł 30 zł bilet grupowy od 20 - 35 osób
Karnet: Arsenał + CTT + WW (ABC) 8 zł 4 zł 80 zł + 35 zł* bilet grupowy od 20 – 35 osób
Karnet: Arsenał + CTT (AB) 7 zł 3,50 zł 70 zł + 35 zł* bilet grupowy od 20 – 35 osób
Karnet: Arsenał + WW (AC) 6 zł 3 zł 60 zł + 35 zł* bilet grupowy od 20 – 35 osób
Karnet: CTT + WW (BC) 6 zł 3 zł 60 zł + 35 zł* bilet grupowy od 20 – 35 osób
Karnet: Wieża Woka 9 zł - - imienny, ważny rok z dokumentem tożsamości
Bilet rodzinny (2+max 3 dzieci) 20 zł 10 zł - obejmuje wszystkie obiekty MZP
Usługa przewodnicka  35 zł 35 zł 35 zł obejmuje Arsenał i Centrum Tradycji Tkackich
Lekcja muzealna - - 45 zł grupa do 35 osób
Warsztaty tkackie i pozostałe od 7 zł/os. - - grupa do 25 osób

Dniem wolnym od opłaty za wstęp do MZP jest czwartek (nie dotyczy Wieży Woka).

Turyści zwiedzający indywidualnie Arsenał i Centrum Tradycji Tkackich mogą dodatkowo wykupić usługę przewodnicką (35 zł)

* usługa przewodnicka, obowiązkowa dla grup zorganizowanych

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Ziemi Prudnickiej przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów z obszarów Polski i Unii Europejskiej;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. opiekunom grup zorganizowanych.